UrbGIS

UrbGIS er ein historisk kartportal for norske byar. I denne samanheng betyr byar stader som hadde status som kjøpstad eller ladestad mellom 1837 og 1947 (ny kommunelovgjeving). Nettstaden UrbGIS har adresse (url) http://urbgis.uib.no/