Handelsstuer og eigarar/forvaltarar (tabell)

=Brukerliste=
==Handelstue i Holmedahlen==
Gard: Holmedahlen, (9), stue: 1. Internreferanse: 30-091

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1748 KW Evers Handelsforvalter
1750 KW Herman Kehlenbeck Egenhandler
1763 KW Hillebrand Harmens Egenhandler
1775 KW Hinrich Tontz Handelsforvalter
1778 BT Hilbrand Harmans 30091 vBR78312.jpg Branntakst: 1420 rd
1778 BT Hilbrand Harmans 30091 vBR78197.jpg Branntakst: 1420 rd
1778 VT Hilbrand Harmens Bygningstakst: 1420 rd, Grunntakst: 260 rd
1780 KW Christopher Wiedemann Handelsforvalter
1786 KW Hans Hinrich Harmens Handelsforvalter
1794 KW Johan Cordt Harmens Handelsforvalter
1797 KW Christopher Harmens Egenhandler
1802 TGL Hilbrandt Harmens Tinglysing A.d.A.59
1820 TGL Christopher Harmens Tinglysing A.d.B.3170
1829 TGL Herman von Tangen Tinglysing A.d.C.2145
1855 TGL Herman von Tangen Tinglysing A.d.D.60161
1830 KW Herman von Tangen, jr. Egenhandler
1855 KW Michael Irgens Egenhandler

KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel
==Handelstue i Holmedahlen==
Gard: Holmedahlen, (9), stue: 2. Internreferanse: 30-092

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1772 VT Mad.me Warniche 30092 vB72311.jpg Verditakst: 500 rd
1778 BT Mad.me Warnicke 30092 vBR78312.jpg Branntakst: 350 rd
1778 BT Mad.me Warnicke 30092 vBR78197.jpg Branntakst: 350 rd
1778 VT Madame Warneche Bygningstakst: 350 rd, Grunntakst: 90 rd
1802 TGL Hilbrandt Harmens (Henlagt til no 1) Tinglysing A.d.A.59
1820 TGL Henlagt til no 1 Tinglysing A.d.B.3171
1829 TGL Herman von Tangen Tinglysing A.d.C.2146
1896 TGL Jacob Knudsen Kvalvik Tinglysing A.d.D.60163

KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel
==Handelstue i Holmedahlen==
Gard: Holmedahlen, (9), stue: 3. Internreferanse: 30-093

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1740 KW Johan Hinrich Rolfs Egenhandler
1756 KW Hinrich Kuhlmann Egenhandler
1775 KW Christian Friederich Wichard Handelsforvalter
1775 KW Wilhelm Oppermann Egenhandler
1772 VT Henrich Kuhlman 30093 vB72311.jpg Verditakst: 1200 rd
1778 BT Wilhelm Oppenmann 30093 vBR78197.jpg Branntakst: 1080 rd
1778 VT Wilhelm Oppermann Bygningstakst: 1080 rd, Grunntakst: 210 rd
1781 KW Divert Maria Oppermann Egenhandler
1781 KW Christopher Ellerhusen Handelsforvalter
1784 KW Christopher Wiedemann Handelsforvalter
1802 TGL Christopher Weideman Tinglysing A.d.A.59
1821 TGL Christian Kahrs junior Tinglysing A.d.A.59
1820 TGL Christian Kahrs Junior Tinglysing A.d.B.3171
1834 TGL Gerhard Schnelle Tinglysing A.d.C.2147
1874 TGL Herman Friele Tinglysing A.d.D.60165
1816 KW Johan Wilhelm Poppe Handelsforvalter
1821 KW Christian Kahrs Egenhandler
1834 KW Gerhard Schnelle Egenhandler
1860 KW Herman Friele Egenhandler
1888 KW Johan Martens & Co Egenhandler

KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel
==Handelstue i Holmedahlen==
Gard: Holmedahlen, (9), stue: 4. Internreferanse: 30-094

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1748 KW Berendt Mancken Egenhandler
1750 KW Johan Hinrich Egerking, Bremen Egenhandler
1758 KW Johan Meschow Egenhandler
1766 KW Ernst Hinrich Bonge Egenhandler
1772 VT Enrst Henrich Bong 30094 vB72311.jpg Verditakst: 1200 rd
1778 BT Ernst Bonge 30094 vBR78313.jpg Branntakst: 850 rd
1778 BT Ernst Bonge 30094 vBR78197.jpg Branntakst: 850 rd
1778 VT Ernst Bong Bygningstakst: 850 rd, Grunntakst: 140 rd
1789 KW Wilhelm Bonge Handelsforvalter
1805 KW Johan Bonge Egenhandler
1802 TGL Arentz Bonge Tinglysing A.d.A.59
1820 TGL Johan Henrik Bonge Tinglysing A.d.B.3171
1842 TGL Johan H Bonge Tinglysing A.d.C.2148
1896 TGL Fredrik Ameln Tinglysing A.d.D.60167
1842 KW Ludvig Ameln Egenhandler
1878 KW Fredrik Ameln Egenhandler

KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel
==Handelstue i Holmedahlen==
Gard: Holmedahlen, (9), stue: 5. Internreferanse: 30-095

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1740 KW Barlhold Rieck Egenhandler
1750 KW Ratje Harmens Handelsforvalter
1756 KW Carsten Bentsen Handelsforvalter
1761 KW Philip Ulhorn Handelsforvalter
1765 KW Johan Gerhard von Tangen Handelsforvalter
1775 KW Jacob Rieck Egenhandler
1772 VT Jacob Bertelsen Rich 30095 vB72311.jpg Verditakst: 1450 rd
1778 BT Jacob Bertelsen Reich 30095 vBR78313.jpg Branntakst: 1210 rd
1778 BT Jacob Bertelsen Reich 30095 vBR78197.jpg Branntakst: 1210 rd
1778 VT Jacob Bertelsen Rieck Bygningstakst: 1210 rd, Grunntakst: 285 rd
1786 KW Georg Eibesdorf Egenhandler
1793 KW Johan Lütkien Egenhandler
1798 KW Petter Koren Egenhandler
1802 TGL Petter Koren Tinglysing A.d.A.59
1820 TGL Petter Koren Tinglysing A.d.B.3171
1839 TGL Johan C Martens Tinglysing A.d.C.2149
1871 TGL Carl Konow Tinglysing A.d.D.60169
1839 KW J. C. Martens & Co
1898 KW Peter Martens og Jens Gran

KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel
==Handelstue i Holmedahlen==
Gard: Holmedahlen, (9), stue: 6. Internreferanse: 30-096

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1772 VT Gaardens ejere 30096 vB72311.jpg Verditakst: 400 rd
1778 BT Felles ejendom 30096 vBR78313.jpg Branntakst: 550 rd
1778 BT Felles ejendom 30096 vBR78197.jpg Branntakst: 550 rd
1778 VT Felles eiendom Bygningstakst: 550 rd, Grunntakst: 215 rd
1802 TGL Felleds Eiendom Tinglysing A.d.A.59
1820 TGL Felleds Eiendom Tinglysing A.d.B.3172
1851 TGL Felles Tinglysing A.d.C.2150
1915 TGL Johan C. Martens Tinglysing A.d.D.60171

KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel
==Handelstue i Bellgaarden==
Gard: Bellgaarden, (10), stue: 1. Internreferanse: 30-101

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1740 KW Wilhelm Büscher Egenhandler
1740 KW Christopher Hogge Handelsforvalter
1740 KW Claus Gøth Handelsforvalter
1745 KW Gerhard Greve Egenhandler
1760 KW Hinrich Busch Handelsforvalter
1772 VT Johan Henrich Wilgohs 30101 vB72312.jpg Verditakst: 1520 rd
1778 BT Henrich Michael Wilgoes 30101 vBR78314.jpg Branntakst: 980 rd
1778 BT Henrich Michael Wilgoes 30101 vBR78197.jpg Branntakst: 980 rd
1778 VT Hinrich Michael Wilgohs Bygningstakst: 980 rd, Grunntakst: 440 rd
1784 KW Hinrich Michael Wilgohs Egenhandler
1782 KW Cordt Hinrich Kramer Handelsforvalter
1787 KW Lyder Døscher Egenhandler
1792 KW Johan Christian Krøpelien og Claus Koren Egenhandler
1800 KW Johan Weiner Krohn Egenhandler
1800 TGL Johan Weiner Krohn Tinglysing A.d.A.510
1820 TGL Johan C. K. Koren Tinglysing A.d.B.3172
1828 TGL Johan W. Krohn Tinglysing A.d.C.2151
1890 TGL Georg Wallace Tinglysing A.d.D.60173
1828 KW Johan Christian Koren Egenhandler
1851 KW Georg Wallace, sen. Egenhandler

KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel
==Handelstue i Bellgaarden==
Gard: Bellgaarden, (10), stue: 2. Internreferanse: 30-102

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1759 KW Ernst Hinrich Bunge Handelsforvalter
1769 KW Christian Martens Handelsforvalter
1772 VT Mad.me Peglau 30102 vB72312.jpg Verditakst: 1230 rd
1778 BT Claus Krohn 30102 vBR78314.jpg Branntakst: 830 rd
1778 BT Claus Krohn 30102 vBR78197.jpg Branntakst: 830 rd
1778 VT Claus Krohn Bygningstakst: 830 rd, Grunntakst: 380 rd
1782 KW Jochim Andreas Wendt Handelsforvalter
1785 KW Claus Krohn Egenhandler
1786 KW Gerhard Ohldieck Handelsforvalter
1794 KW Albert Krohn Egenhandler
1804 KW Berendt Rathmann Handelsforvalter
1802 TGL Claus Krohn Tinglysing A.d.A.510
1820 TGL Georg Harmens Tinglysing A.d.B.3172
1808 TGL Georg Harmens Tinglysing A.d.C.2152
1864 TGL Georg Harmens Tinglysing A.d.D.60175
1818 KW Joachim Vedeler Handelsforvalter
1836 KW Georg Harmens Egenhandler
1861 KW Johan Cordt Harmens Egenhandler

KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel
==Handelstue i Bellgaarden==
Gard: Bellgaarden, (10), stue: 3. Internreferanse: 30-103

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1778 BT Felles 30103 vBR78314.jpg Branntakst: 80 rd
1778 BT Felles 30103 vBR78197.jpg Branntakst: 80 rd
1778 VT Fælles eiendom Bygningstakst: 80 rd, Grunntakst: 50 rd
1802 TGL Felleds eiendom Tinglysing A.d.A.510
1820 TGL Felleds eiendom Tinglysing A.d.B.3172
1851 TGL Tinglysing A.d.C.2153
1947 TGL Felles Tinglysing A.d.D.60175

KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel
==Handelstue i Jacobsfjorden==
Gard: Jacobsfjorden, (11), stue: 4. Internreferanse: 30-114

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1748 KW Johan Hinrich Pütter Handelsforvalter
1754 KW Gabriel Taumann Handelsforvalter
1759 KW Søren Kahrs Egenhandler
1772 VT Søren Kaars 30103 vB72312.jpg Verditakst: 1570 rd
1778 BT Søren Kahrs 30114 vBR78314.jpg Branntakst: 1150 rd
1778 BT Søren Kahrs 30114 vBR78197.jpg Branntakst: 1150 rd
1778 VT Søren Kahrs Bygningstakst: 1150 rd, Grunntakst: 295 rd
1784 KW Ditmer Kahrs Egenhandler
1802 TGL Ditmer Kahrs Tinglysing A.d.A.510
1820 TGL Henrich Kahrs Tinglysing A.d.B.3173
1848 TGL Lauritz Stub Tinglysing A.d.C.2154
1868 TGL Lauritz Stub Tinglysing A.d.D.60179
1828 KW Henrik Kahrs Egenhandler
1835 KW Christopher Lemkuhl Egenhandler
1849 KW Lauritz Stub Egenhandler
1855 KW Stine Cathr. Coldevin Stub Egenhandler
1855 KW Nils Knagenhjelm Wiese Handelsforvalter
1868 KW Niels Anthonisen Egenhandler

KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel
==Handelstue i Jacobsfjorden==
Gard: Jacobsfjorden, (11), stue: 5. Internreferanse: 30-115

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1756 KW Claus Krohn Egenhandler
1772 VT Claus Krohn 30104 vB72312.jpg Verditakst: 1150 rd
1778 BT Claus Krohn 30115 vBR78314.jpg Branntakst: 850 rd
1778 BT Claus Krohn 30115 vBR78197.jpg Branntakst: 850 rd
1778 VT Claus Krohn Bygningstakst: 850 rd, Grunntakst: 0 rd
1785 KW Jochim Andreas Wendt Handelsforvalter
1802 KW Albert H. Krohn Egenhandler
1804 KW Berendt Bahtmann Handelsforvalter
1802 TGL Claus Krohn Tinglysing A.d.A.510
1820 TGL Albert H. Krohn Tinglysing A.d.B.3173
1846 TGL Didrik B. Martens Tinglysing A.d.C.2155
1882 TGL Didrik Bergman Martens Tinglysing A.d.D.60181
1833 KW Dominicus Hjortdahl Egenhandler
1846 KW Didrik B Martens Egenhandler
1895 KW Hans D Martens & Edv. Nilsen Egenhandler

KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel
==Handelstue i Jacobsfjorden==
Gard: Jacobsfjorden, (11), stue: 6. Internreferanse: 30-116

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1740 KW August Polemann Handelsforvalter
1759 KW Friedrich Frerichsen Egenhandler
1772 VT Fridrich Fridrichs 30105 vB72312.jpg Verditakst: 1320 rd
1778 BT Fridrich Fridrichs 30116 vBR78315.jpg Branntakst: 950 rd
1778 BT Fridrich Fridrichs 30116 vBR78197.jpg Branntakst: 950 rd
1778 VT Frerich Frerichs Bygningstakst: 950 rd, Grunntakst: 210 rd
1781 KW Jacob Warmkroos Egenhandler
1786 KW Joh. Ludw. Mowinckel Handelsforvalter
1787 KW Wiennand Röess Egenhandler
1790 KW Gerhardt Ohldeck Egenhandler
1802 TGL Gerhard Olding Tinglysing A.d.A.510
1820 TGL Detleff B. Reich Tinglysing A.d.B.3173
1825 TGL Ditlef Christian Busch Tinglysing A.d.C.2156
1860 TGL Ditlef Christian ? Tinglysing A.d.D.60183
1825 KW Dillef Beusch Egenhandler
1860 KW Didrik H. Voss Egenhandler
1868 KW Johan Scharfscher Egenhandler

KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel
==Handelstue i Jacobsfjorden==
Gard: Jacobsfjorden, (11), stue: 7. Internreferanse: 30-117

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1772 VT Gaardens ejere 30106 vB72312.jpg Verditakst: 260 rd
1778 BT Fælles ejendelle 30117 vBR78315.jpg Branntakst: 120 rd
1778 BT Fælles ejendelle 30117 vBR78197.jpg Branntakst: 120 rd
1778 VT Fælles eiendom Bygningstakst: 170 rd, Grunntakst: 120 rd
1802 TGL Felleds eiendom Tinglysing A.d.A.510
1820 TGL Felleds eiendom Tinglysing A.d.B.3173
1851 TGL Felles Tinglysing A.d.C.2157

KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel
==Handelstue i Buegaarden==
Gard: Buegaarden, (15), stue: 1. Internreferanse: 30-151

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1754 KW Hinrich Hespe Egenhandler
1767 KW Peter Hespe Handelsforvalter
1772 VT Diderick Pragh 30141 vB72317.jpg Verditakst: 1520 rd
1778 BT Diderich Prage 30151 vBR78319.jpg Branntakst: 1060 rd
1778 BT Diderich Prage 30151 vBR78197.jpg Branntakst: 1060 rd
1778 VT Diedrich Prage Bygningstakst: 1060 rd, Grunntakst: 350 rd
1787 KW Johan Bøschen Egenhandler
1799 KW Abraham Nordmann Egenhandler
1799 KW Jonas Wolff Handelsforvalter
1803 KW Michael Rütter Handelsforvalter
1807 KW Christian Møller Handelsforvalter
1802 TGL Abraham Normand Tinglysing A.d.A.514
1820 TGL Berent Rothman Tinglysing A.d.B.3178
1816 TGL Wollert Danchertsen Jordan Tinglysing A.d.C.2175
1860 TGL Hans J. Blydt Tinglysing A.d.D.60221
1815 KW Berendt Rahtmann Egenhandler
1846 KW Wollert Jordan Egenhandler
1860 KW Hans S Blydt Egenhandler
1891 KW Blydt & Grung Egenhandler

KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel
==Handelstue i Buegaarden==
Gard: Buegaarden, (15), stue: 2. Internreferanse: 30-152

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1740 KW Herman Diderich Prage
1772 VT Henrich Hespe 30142 vB72317.jpg Verditakst: 1150 rd
1778 BT Peter Hespe 30152 vBR78320.jpg Branntakst: 850 rd
1778 BT Peter Hespe 30152 vBR78197.jpg Branntakst: 850 rd
1778 VT Peter Hespe Bygningstakst: 850 rd, Grunntakst: 140 rd
1779 KW Geelmuyden Egenhandler
1780 KW Herman Schrøder Egenhandler
1802 KW Søren Hagelsteen Handelsforvalter
1808 KW Gerhard Turau Egenhandler
1802 TGL Gerhard Turau Tinglysing A.d.A.514
1820 TGL Hans Tornøe Krohn Tinglysing A.d.B.3178
1839 TGL H. Tornøe Krohn Tinglysing A.d.C.2176
1882 TGL Johan C Harmens Tinglysing A.d.D.60223
1838 KW Hans Tornøe Krohn Egenhandler
1872 KW Hans Dekker Egenhandler
1888 KW Hans S Blydt Egenhandler

KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel
==Handelstue i Buegaarden==
Gard: Buegaarden, (15), stue: 3. Internreferanse: 30-153

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1740 KW Wilhelm Oppermann Egenhandler
1755 KW Friedrich Wesenberg Egenhandler
1761 KW Jochim Christian Koch Egenhandler
1772 VT Jochim Koch 30143 vB72317.jpg Verditakst: 1230 rd
1778 BT Jochum Koch 30153 vBR78320.jpg Branntakst: 1100 rd
1778 BT Jochum Koch 30153 vBR78197.jpg Branntakst: 1100 rd
1778 VT Jochum Kock Bygningstakst: 1100 rd, Grunntakst: 185 rd
1792 KW Hinrich Lütkien Egenhandler
1804 KW Herman Kahler Egenhandler
1802 TGL Herman Køhler Tinglysing A.d.A.514
1820 TGL Georg Ferdinand Ruback Tinglysing A.d.B.3178
1828 TGL Georg Ferdinand Ruback Tinglysing A.d.C.2177
1859 TGL Edvard Christian Mowinckel Tinglysing A.d.D.60225
1824 KW Christopher Harmens Egenhandler
1827 KW Georg Rubach Egenhandler
1859 KW Edw Mowinckel Egenhandler

KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel
==Handelstue i Buegaarden==
Gard: Buegaarden, (15), stue: 4. Internreferanse: 30-154

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1772 VT Friderich Wesenberg 30144 vB72317.jpg Verditakst: 80 rd
1778 BT Mad.me 30154 vBR78320.jpg Branntakst: 120 rd
1778 BT Mad.me 30154 vBR78197.jpg Branntakst: 120 rd
1778 VT Madam Wesenberg Bygningstakst: 120 rd, Grunntakst: 20 rd
1802 TGL Herman Køhler (henlagt til no 5) Tinglysing A.d.A.514
1820 TGL Henlagt til no 5 Tinglysing A.d.B.3179
1851 TGL Henlagt til no 5 i Buegaarden Tinglysing A.d.C.2178
1889 TGL Lage F. G Gade Tinglysing A.d.D.60227

KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel
==Handelstue i Buegaarden==
Gard: Buegaarden, (15), stue: 5. Internreferanse: 30-155

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1766 KW Johan Lyder Schrøder Handelsforvalter
1777 KW Hinrich Jordan Egenhandler
1772 VT Mad.me Schrøder 30145 vB72317.jpg Verditakst: 1390 rd
1778 BT Henrich Jordan 30155 vBR78320.jpg Branntakst: 1040 rd
1778 BT Henrich Jordan 30155 vBR78197.jpg Branntakst: 1040 rd
1778 VT Henrich Jordan Bygningstakst: 1040 rd, Grunntakst: 490 rd
1780 KW Jacob von Erpecom Egenhandler
1792 KW Diderich Hagelsteen Egenhandler
1802 TGL Didrick Hagelsten Tinglysing A.d.A.514
1820 TGL Johan ? Rathman Tinglysing A.d.B.3179
1839 TGL Dirk Vos Blaauw Tinglysing A.d.C.2179
1811 KW Johan Hinrich Rahtmann Egenhandler
1839 KW Jacob Blaauw & Chr Faye Egenhandler
1853 KW Christopher Faye Egenhandler
1865 KW Fredrik A Wesenberg Egenhandler
1872 KW Herman Lehmkuhl Egenhandler
1889 KW M. H. Kielland Egenhandler

KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel
==Handelstue i Buegaarden==
Gard: Buegaarden, (15), stue: 6. Internreferanse: 30-156

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1772 VT Pragh, Hespe og Koch 30146 vB72317.jpg Verditakst: 70 rd
1778 BT Fælles ejendeler 30156 vBR78320.jpg Branntakst: 60 rd
1778 BT Fælles ejendeler 30156 vBR78197.jpg Branntakst: 60 rd
1778 VT Felles eiendom Bygningstakst: 60 rd, Grunntakst: 55 rd
1802 TGL Fælleds eiendom Tinglysing A.d.A.514
1820 TGL Fælleds eiendom Tinglysing A.d.B.3179
1851 TGL Felles Tinglysing A.d.C.2180
1916 TGL Felles Tinglysing A.d.D.60229

KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel
Arne Solli, http://www.uib.no/personer/Arne.Solli

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *