UrbGEO

UrbGEO er eit delprosjekt i Norsk Historisk Befolkningsregister. Les meir om prosjektet på histreg.no

UrbGEO-prosjektet er dokumentert med ein eigen wikipedia

UrbGIS er ein historisk kartportal for UrbGEO-prosjektet