Installering av Postgresql 11 og Postgis

Installering av Postgresql v.11 på Ubuntu Linux v. 18.04

Steg 1: Legg til ny kjelde i programarkivet

Sett GPG nøkkel for siste versjon (11)

sudo apt-get install wget ca-certificates
wget –quiet -O – https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | sudo apt-key add –

Legg til repositoriet til systemarkivet.

sudo sh -c ‘echo «deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ `lsb_release -cs`-pgdg main» >> /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list’

Steg 2 – Installer PostgreSQL for Ubuntu

sudo apt-get update
sudo apt-get install postgresql postgresql-contrib

PostgreSQL versjon vil bli installert

Steg 3 – Starte opp PostgreSQL

Endre linux-brukar til postgres

sudo su – postgres

Starte opp psql (PostgreSQL shell)

psql

Dersom PostgreSQL service ikkje har starta bruk kommandoen
sudo service postgresql restart

Steg 4 – Installere PostGIS for PostgreSQL v. 11

sudo apt install postgresql-11-postgis-2.5

(Vil også installere postgresql-11-postgis-scripts)

Steg 5 – Migrasjon av postgres 9.6 til 11

Måtte bruke denne:
https://www.gab.lc/articles/migration_postgresql_10_with_pg_upgrade/

Men fekk problem med postgis2.3 til postgis2.5 sidan postgis2.3 ikkje er støtta under postgresql 11.

Derfor måtte eg gjere deler av dette
https://www.bostongis.com/blog/index.php?/archives/268-Using-pg_upgrade-to-upgrade-PostGIS-without-installing-an-older-version-of-PostGIS.html

Steg 6 – Installasjon av pgsimilarity for postgres verson 11.

Måtte også installere pg_similarity for versjon 11 før oppgradering
sudo apt-get install postgres11-pgsimilarity

Neste steg er å installer pgadmin og QGIS