Month: januar 2014

Kart over Svensgården

Grunnoppmålingar for Svensgården I Det tyske Kontor i Bergen(1899) publiserte Christian Koren Wiberg ei rekkje kart og teikningar av gardane på Bryggen i Bergen der han refererte til «oppmålingsakter». Kartteikningane inneheld detaljerte inndelingar av gardane i stuer (Handelsstuer) og med…