Installering av QGIS 3.4 for ubuntu 18.04

Installering av alltid nyaste versjon av QGIS (3.8.x)

Utfør
sudo apt-add-repository https://qgis.org/ubuntu

Installering av versjon 3.4 (Long Term Relase)

sudo apt-add-repository https://qgis.org/ubuntu-ltr