Bruk av QGIS mot Postgres

Konfigurasjon av QGIS for Postgresql

Sjekk først konfigurasjonen for postgres

cd /etc/postgresql/11/main/
sudo gedit postgresql.conf
sudo gedit pg_hba.conf

Sjekk verdiar for listen address, port og for host
Husk denne i pg_hba.conf
host all all 192.168.0.0/24 trust

Leggje til databasen urbgeo20